MercekPort.NET

MercekPort.NET (http://www.mercekport.net/index.php)
-   Dini Günler & Dualar ve siirler (http://www.mercekport.net/dini-gunler-dualar-ve-siirler/)
-   -   En Güzel Dua Örnekleri (http://www.mercekport.net/dini-gunler-dualar-ve-siirler/25526-en-guzel-dua-ornekleri.html)

Rumeysa 29.07.11 22:32

En Güzel Dua Örnekleri
 
En Güzel Dua Örnekleri
dua örneği - esmaül hüsna ile dua - Allahın isimleriyle dua

"Ben sanırdım âlem içre bana hiç yâr kalmadı
Ben beni terk eyledim, bildim ki ağyâr kalmadı"
( Niyazî-i Mısrî)


Yücelerin yücesi olan büyük Allahım,

Sevgili Sultanım,

Handan olan, Sultan olan Rabbim,

Ya Hâfid,

Biz ki dünya gurbetinde olduk! Diye yüksekçe dağlara tırmandığımızı sanmışız. Bildik demişiz bilmeden, gördük demişiz görmeden. Sorduk demişiz sormadan, utanmadan… Biz kendimizi yükte hafif pahada ağır olanla değil, yükte ağır pahada hafif olanla avutmuşuz yıllar yılı. Maddenin etrafında ne çok dönmüşüz, ne çok yorulmuşuz düz yokuşlarda. Biz Elif nedir bilmeden okumuş, lâmelif demeden yüreğimize yabancı desenler dokumuşuz. Biz çiçeklerden ırak arılar gibi kendi kovanımızı yağmalamışız hiç üşenmeden. Azıksız düşmüşüz yola Rabbim. Hep alçalmışız, küçülmüşüz sözde kalmış yarın, yaranın dizlerinde. Dudaklarımız sımsıcak dualara değmeden, ellerimiz senin dergahından inen rahmet yağmurlarına açılmadan azıksız yola düşmüşüz.

Bizi affet Ya Hâfid,

Bizi affet, bizi bağışla.

Sevgili, En Sevgili,

Ya Hafid,

Sultanım,

Senin gülzarında yok sayılmışız. Gururumuz, kibrimiz, nekesliğimiz cezamız olmuş. Hastalığımız kendi kusurlarımızdır. Kahrımız kendi yaptıklarımızdır. Çektiklerimiz yine kendi ettiklerimizdir. Layıkımızı bulmuşuz, gözdan , gülzardan düşmüş, değerimiz azalmış, yitmişiz Rabbim. Senin terazinde hile yoktur, senin gülzarında kayırma yoktur. Ne etmişsek onu biçmişiz dârı dünyada. Zillete düşmüş, gerçekten ırak durmuşuz. Göz yaşlarımız selsebil olmuşsa bundandır. Geç öğrenmişiz hakkı, adaleti, doğruyu, merhameti, şefkati. Merhameti bilmeyene merhamet edilmeyeceğini, adaleti gözetmeyene adaletin uğramayacağını öğrenmişiz sonra. Düşmüşüz gururun terkisinden. Yerlerde gezinmişiz kalkmayası. Ruhumuz kirlenmiş temizlenmeyesi. Yüzümüz kararmış, kızarmayası. Alnımızın beyazı düşmüş yerlere, ayakların altında durmuş arlanmayası. Şimdi perme perişanız, yüreğimiz yaralı, çaresiziz.

Gaylûle uykusundan uyandır bizi Allahım.

Bizi affet Ya Hâfid,

Bizi affet, bizi bağışla.


" Cümle eşyada görürdüm hâr var gülzâr yok

Hep gülistan oldu âlem şimdi hiç hâr kalmadı"

Ey Büyük Allahım,

Rabbim,

Ya Hâfid,

Sana geldik onca kusur ve eksiklerimizle. Yerlere düşmüşüz, kendimizden geçmişiz, tükenmişiz, düz yokuşlarda bizi koru, bizi akla, bizi gülzarına kat. Zamanın rahlesine bıraktığımız günahlarımızı bağışla. Biz senden ümit kesmeyiz. Sen bizim Rabbimizsin, sen istersen her şey mümkün, sen ol! dersen her şey olur. Bizi gururun, zilletin, esaretin ellerinden çek kurtar Rabbim. Yuvarlandığımız karanlık kuyuların içinde bırakma bizi. Biz ki uyumuşuz hiç uyanmayası, seneler akmış zamanın yanağından, iyi taraflarımız silinmiş, kazınmış yüreğimizden… Güzel bildiğimiz her şey terse sarmış, doğru bildiğimiz, senelerce peşinden gittiklerimiz bizi aldatmış. Terkimize günah doldurmuş senelerimiz. Hicret ve niyetimiz gururumuz olmuş. Kendimizden kendimize gitmişiz şaşırası.

Bizi daldığımız Feylûle uykusundan uyandır, kaybolan yıllardan bizi azat et Allahım.

Bizi affet Ya Hâfid,

Bizi affet, bizi bağışla.

Ey bağışlaması bol olan Rabbim,

Sevgili, En Sevgili,

Ya Hafid,

Sultanım,

Biz bütün günahlarımızı toplayıp sana geldik. Senden af diliyoruz. Riya denizinde boğulan bütün yüzlerimizi sana getirdik. Bizi, ruhumuzu sonsuzluk ve rahmet pınarlarında yıka, arıt, durut Rabbim. Viran olmuş yüreklerimizin güvertelerini onar, yusufçuk kuşları konsun omuzlarımıza. İncir kuşları söylesin unuttuğumuz bütün güzellikleri. Yeni baştan gelsin eski baharlar hiç gitmeyesi. Nevruz çiçeği gibi beyazdan daha beyaz, kardan Kardelenden daha ak olsun alnımız, yüreğimiz. Ruhumuzun baharı gelsin yeni baştan. Bütün mevsimlerimiz senin gülzarın olsun. Seni söylesin ezgilerimiz, sana uzansın dualarımız, sana getirsin bizi yolların sonu. Kıyamda dursun ruhumuz her dem huzurunda. Senin iklimlerine uçsun ruhumuz bedenimiz, bizi sana getirsin gördüğümüz son rüya. Düşsün üzerimizden yalan dünyanın eli.

Kaylûle uykularımıza hayırlı rüyalar yağdır. Dinginleşsin yorgun düşmüş ruhumuz bedenimiz, şafağı kuşansın ellerimiz.

Bizi affet Ya Hâfid,

Bizi affet, bizi bağışla.

"Gitti kesret geldi vahdet oldu halvet dost ile

Hep Hak oldu cümle âlem şehr-ü bâzâr kalmadı."

Ey Büyük Allahım,

Rabbim,

Ya Hâfid,

Beni peşinden yıllar yılı sürükleyen nefsimi benden azat eyle. Koru beni nefsimden, kendimden, yanlışlarımdan, günahlarımdan. Azap çeken ruhumu sükunetin ellerine teslim et. Bir inşirah demeti düşür ruhuma. Bilmeyeyim düştüğümü, öğrenmeyeyim hatalarımı, söylemeyeyim günahlarımı ve görmeyeyim alçaldığımı. Beni koru Rabbim, beni azat eyle günahlarımdan, gururumdan, zilletimden. Şimdi biliyorum ki senin dergahın, senin emirlerin bir güneşmiş üzerimizden her dem aydınlatan, ısıtan. Senmişsin bizi koruyan, saniyede binlerce günahı def eden üzerimizden. Senmişsin bizi seven katıksız, karşılıksız. Yaranımız sen, yaratanımız sen, sevdiğimiz sen, sevgilimiz senmişsin.

Ey rahmeti, şefkati, kudreti ve merhameti bol olan Allahım.

Ey bütün noksanlardan, eksiklerden münezzeh olan, büyük olan Sultanım,

Rabbim,

Ya Hâfid,

Bizi koru, bizi bağışla, bizi affeyle, bizsi sevdiklerine kat.

Senin her şeye gücün yeter.

Âmin…


Tüm Zaman Ayarları GMT +2 olarak düzenlenmiştir. Şuan Saat: 14:43.

© Mercekport ©